Nadzór Inwestorski

Inwestor Zastępczy oraz Wielobranżowy Nadzór Inwestorski

Świadczymy usługi w zakresie pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego, poprzez kompleksowe zarządzanie procesem inwestycyjnym w branżach konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych.

Nasz zespół posiada kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w koordynacji i pełnieniu Wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji różnego typu obiektów budowlanych.

W zakresie podejmowanych przez nas obowiązków znajduje się:

  • pomoc w wstępnej fazie przygotowania inwestycji polegająca na wyborze projektanta, weryfikacji projektów pod względem formalno-prawnym i technicznym, pomoc w przygotowaniu przetargu i wyborze wykonawcy inwestycji,
  • kontrola kosztów inwestycji,
  • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • kontrola jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,
  • pomoc w przeprowadzeniu procedury odbiorowej obiektu i uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie,

Nasze doświadczenie i otwartość, zapewni Państwu fachową i terminową realizację Państwa planów inwestycyjnych.